Dodatkowe informacje pod numerem 

Tel: 44 632 33 24


Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. prosi o dokonywanie wszelkich wpłat wyłącznie na konto Spółki oraz zawieranie umów na wywóz nieczystości drogą telefoniczną (umowy będą przygotowane do podpisu i odbioru w terminie wskazanym na stronie internetowej

PKTiUK Gminy Bełchatów Sp. z o.o.  i   Urzędu Gminy Bełchatów.


Numery kont na które można dokonywać wpłat:

58 1050 1461 1000 0024 0074 6554 ING Bank Śląski

47 8965 0008 2001 0063 4117 0001 BS Bełchatów


Wszystkie sprawy związane z budową przyłączy wod-kan.(wydawanie warunków technicznych, zgłoszenie zamiaru wykonania przyłącza, wymiany wodomierzy...) są obecnie załatwiane w Urzędzie Gminy Bełchatów.


AKTUALNOŚCI


Cennik na wywóz nieczystości płynnych na terenie obsługiwanym przez PKT i UK Gminy Bełchatów Sp. z o. o.:

(osoby fizyczne)

do 3m3 - 100zł + VAT

od 3m3 do 10m3 - 150zł + VAT

powyżej 10m3  za  1m3 - 25zł + VAT

Wywóz osadów z oczyszczalni przydomowych:

do 2m3 - 100zł + VAT

powyżej 2m3 za 1m3 - 35zł + VAT

ZGŁASZANIE AWARII

Do Państwa dyspozycji są trzy numery alarmowe. Telefonicznie można pod nimi zgłaszać awarie.

BOK w godz. 7-15 (pn.-pt.)

44 632-33-24

oraz całodobowo:

669-200-082
669-200-066


W przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych kontakt pod nr tel.:
Gmina Bełchatów
500-241-717