INFORMACJA

Wnioski o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz inne sprawy związane z odbiorem technicznym tych przyłączy - proszę kierować do Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Dotyczy: Dostawa paliw płynnych w roku 2016/2017 

Szczegółowe informacje dostępne w ZAŁĄCZNIKU.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w ZAŁĄCZNIKU 

Odpowiedzi na pytania w ZAŁĄCZNIKU