OGŁOSZENIE O KONKURSIE
NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI,
TRANSPORTU i USŁUG KOMUNALNYCH GMINY BEŁCHATÓW
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w NIEDYSZYNIE


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nr 6/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w spółce, ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”).


Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:

1. Ogłoszenie o konkursie.

2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia.

3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

INFORMACJA

Wnioski o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz inne sprawy związane z odbiorem technicznym tych przyłączy - proszę kierować do Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.