Ogłoszenie o przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż kombajnu zbożowego marki Bizon Super

Przedsiębiorstwo Transportu, Komunikacji i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. z siedzibą w Niedyszynie 40; 97-400 Bełchatów ogłasza ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż 2 kombajnów zbożowych Bizon Super Z-056 rok produkcji 1986 (każdy w zestawie ze ścinaczem) – cena wywoławcza 15.600 zł za sztukę.

Dopuszczamy możliwość zakupu pojedynczej sztuki.

Oferty należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwo Transportu, Komunikacji i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Sp. z o.o. pod adresem 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 151.
Termin składania ofert - 19 marca 2019 r. Godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 marca 2019 r. o godz. 11:10 pod adresem 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 151.

Kombajny zbożowe można oglądać od dnia 05 marca 2019 r. do 15 marca 2019 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 pod adresem 97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 151.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 500,00 zł za sztukę na rachunek bankowy (informacja w sekretariacie lub pod numerem telefonu 44 632 33 24).

Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu, a oferent, którego oferta została przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny.

 

INFORMACJA

Wnioski o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz inne sprawy związane z odbiorem technicznym tych przyłączy - proszę kierować do Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.