GŁOSZENIE O AUKCJI NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów Spółka z o.o. z siedzibą w Niedyszynie ogłasza aukcję na sprzedaż pięciu ciągników rolniczych.

Szczegółowe informacje w załączniku >> tutaj <<. 


Cennik na wywóz nieczystości płynnych na terenie obsługiwanym przez PKT i UK Gminy Bełchatów Sp. z o. o.:

(osoby fizyczne)

do 3m3 - 100zł + VAT

od 3m3 do 10m3 - 150zł + VAT

powyżej 10m3  za  1m3 - 25zł + VAT

Wywóz osadów z oczyszczalni przydomowych:

do 2m3 - 100zł + VAT

powyżej 2m3 za 1m3 - 35zł + VAT

 

INFORMACJA

Wnioski o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz inne sprawy związane z odbiorem technicznym tych przyłączy - proszę kierować do Urzędu Gminy Bełchatów, ul. Kościuszki 13.