Zarząd Przedsiębiorstwa:

Sylwester Marczak - Prezes Zarządu
Paweł Rutkowski - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza:
Jan Polak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Anna Kurowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Mikołaj Janik - Sekretarz Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników:

Wójt Gminy Bełchatów
Struktura udziałów

Gmina Bełchatów - 100%