Zarząd Przedsiębiorstwa:

Paweł Ciotucha - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Dariusz Grochocki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiesława Kuc - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Jarosław Pinder - Członek Rady Nadzorczej


Zgromadzenie Wspólników:

Wójt Gminy Bełchatów


Struktura udziałów:

Gmina Bełchatów - 100%