Zarząd Przedsiębiorstwa:
Zgromadzenie Wspólników:

Wójt Gminy Bełchatów


Struktura udziałów:

Gmina Bełchatów - 100%