ŚWIADCZYMY USŁUGI

BUDOWLANE, WODNO-KANALIZACYJNE i DROGOWE

 • budowę chodników
 • budowę sieci wodociągowych
 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • wykonywanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych
 • oznakowanie poziome i pionowe dróg i placów
 • budowę dróg tłuczniowych, asfaltowych i gruntowych
 • budowę rowów melioracyjnych
 • zimowe utrzymanie dróg
 • budowę sieci energetycznych

TRANSPORTOWE

 • wynajem autokarów (od 39 do 54 miejsc)
 • wynajem pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (8 osób) z możliwością przewozu osoby na wózku inwalidzkim
 • wynajem zwyżki

ROLNICZE

 • Kosiarką z wysięgnikiem
 • Kosiarką rotacyjna
 • Kombajnem zbożowym BIZON z rozdrabniaczem
 • Prasą do słomy

ENERGETYCZNE:

 • Wynajmem agregatu prądotwórczego